artykuł nr 51

Zarządzenie nr 99/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2012–2015

artykuł nr 52

Zarządzenie nr 98/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym na 2012r.

artykuł nr 53

Zarządzenie nr 97/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2012r.

artykuł nr 54

Zarządzenie nr 96/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie zatrudnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach

artykuł nr 55

Zarządzenie nr 95/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłomnice za I półrocze 2012r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2012r.