artykuł nr 36

Uchwała nr 124/XV/2012 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kłomnice

artykuł nr 37

Uchwała nr 123/XV/2012 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: likwidacji Szkoły Filialnej w Rzekach Wielkich z klasami I-III stanowiącej filię Szkoły Podstawowej w Garnku

artykuł nr 38

Uchwała nr 122/XV/2012 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2012–2015

artykuł nr 39

Uchwała nr 121/XV/2012 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2012r.

artykuł nr 40

Uchwała nr 120/XV/2012 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 w Nieznanicach przy ul. Mstowskiej i Sobieskiego