artykuł nr 51

Uchwała nr 109/XIV/2012 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Hubach oraz kanalizacji sanitarnej w Hubach, Adamowie i Rzerzęczycach etap I”

artykuł nr 52

Uchwała nr 108/XIV/2012 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2012–2015

artykuł nr 53

Uchwała nr 107/XIV/2012 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2012r.

artykuł nr 54

Uchwała nr 106/XIII/2012 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Bartkowice.

artykuł nr 55

Uchwała nr 105/XIII/2012 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 92/XI/2011 z dnia 17.11.2011r w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka nr 540/2 o pow.0,1586 ha stanowiąca własność Gminy Kłomnice położona obręb Nieznanice na nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka nr 526/44 obręb Nieznanice stanowiąca własność Małopolskiej Hodowli Roślin – HBP Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zbożowej 4.