artykuł nr 46

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

Dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na odbudowie drogi powiatowej nr 1077S Rzerzęczyce- Kuchary, gmina Kłomnice i Mstów, uszkodzonej w wyniku powodzi.

artykuł nr 47

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 28...

rozbudowa OSP w Rzerzęczycach

artykuł nr 48

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 06 marca 2012r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KŁOMNICE
Z DN. 06 marca 2012r


Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003r (Dz.U. z dn. 10 maja 2003r z późn. zm.)


zawiadamiam

że na wniosek Wójta Gminy Kłomnice, zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu części działki nr 51/2 dla potrzeb targowiska, obejmujące m.in utwardzenie terenu oraz stanowiska handlowe, do realizacji na działce nr ewid. 51/2, obręb Kłomnice.

Z dokumentacją złożoną do wniosku można się zapoznać oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Kłomnice, pokój nr 210, w godzinach pracy urzędu.

artykuł nr 49

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

Odbudowa drogi powiatowej nr 1077S Rzerzęczyce-Kuchary gmina Kłomnice i Mstów uszkodzonej w wyniku powodzi

artykuł nr 50

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

Odbudowa drogi powiatowej nr 1077S Rzerzęczyce-Kuchary gmina Kłomnice i Mstów uszkodzonej w wyniku powodzi