artykuł nr 36

Obwieszzcenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej ulicy Leśnej, do realizacji na działce nr ewid. 303, obręb Bartkowice oraz do realizacji na działce nr ewid. 325, obręb Pacierzów.

artykuł nr 37

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

rozbudowa sieci gazowej w ul. Wrzosowej.

artykuł nr 38

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

budowa odcinka sieci gazowej w ul. Wrzosowej w msc. Kłomnice.

artykuł nr 39

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

Dotyczy zebrania wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej ulicy Leśnej, w miejscowości Bartkowice oraz Pacierzów.

artykuł nr 40

Obwieszzcenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

Dotyczy wydania postanowienia zwalniającego Gminę Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej, ulicy Leśnej w miejscowości Bartkowice oraz Pacierzów.