artykuł nr 6

obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

budowa kotłowni w schronisku dla zwierząt.

artykuł nr 7

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

Budowa elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

artykuł nr 8

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

rozb. sieci elektroenergetycznej w ul. Dworskiej.

artykuł nr 9

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Zdrowa ul. Strażacka.

artykuł nr 10

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Garnek.