artykuł nr 81

Zarządzenie Nr 74/2011 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani mgr Patrycji Burzyńskiej ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.

artykuł nr 82

Zarządzenie Nr 73/2011 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani mgr Ewy Bąk ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.

artykuł nr 83

Zarządzenie Nr 72/2011 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym na 2011r.

artykuł nr 84

Zarządzenie Nr 71/2011 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Kłomnicach.

artykuł nr 85

Zarządzenie Nr 70/2011 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.06.2011r.