artykuł nr 41

Uchwała nr 57/IX/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

W sprawie podjęcia realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Nieznanice” w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”

artykuł nr 42

Uchwała nr 56/VIII/2011 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie skargi na Radę Gminy Kłomnice

artykuł nr 43

Uchwała nr 55/VIII/2011 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2011–2014

artykuł nr 44

Uchwała nr 54/VIII/2011 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu gminy Kłomnice oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

artykuł nr 45

Uchwała nr 53/VIII/2011 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2011r.