artykuł nr 36

Uchwała nr 62/IX/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie :wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kłomnice.

artykuł nr 37

Uchwała nr 61/IX/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowo- rekreacyjnych – „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Rzerzęczycach

artykuł nr 38

Uchwała nr 60/IX/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży części działki nr 15/1 położonej w Kłomnicach na rzecz Rozalii Szwejda zam. Kłomnice ul. Częstochowska 14.

artykuł nr 39

Uchwała nr 59/IX/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2011r.

artykuł nr 40

Uchwała nr 58/IX/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2011–2014