artykuł nr 26

Uchwała nr 72/X/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Hubach oraz kanalizacji sanitarnej w Hubach, Adamowie i Rzerzęczycach etap I”

artykuł nr 27

Uchwała nr 71/X/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie: „Budowa oczyszczalni ścieków w Hubach oraz kanalizacji sanitarnej w Hubach, Adamowie i Rzerzęczycach etap I”

artykuł nr 28

Uchwała nr 70/X/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie trybu prac i procedury uchwalania budżetu Gminy Kłomnice oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

artykuł nr 29

Uchwała nr 69/X/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2011–2014

artykuł nr 30

Uchwała nr 68/X/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Witkowicach wraz z zabezpieczeniem piwnic przed zalaniem