artykuł nr 11

Uchwała nr 87/XI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012 .

artykuł nr 12

Uchwała nr 86/XI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2011r.

artykuł nr 13

Uchwała nr 85/XI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2011–2014

artykuł nr 14

Uchwała nr 84/XI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu

artykuł nr 15

Uchwała nr 83/XI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych