artykuł nr 61

Uchwała nr 37/VI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2011–2014

artykuł nr 62

Uchwała nr 36/VI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010rok Instytucji Kultury Gminy Kłomnice.

artykuł nr 63

Uchwała nr 35/VI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Kłomnice

artykuł nr 64

Uchwała nr 34/V/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie zmiany Uchwały Nr 302/XXXIII/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24 lipca 2006 r., w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, trybu pobierania opłat, odpłatności i zwolnień z odpłatności za usługi.

artykuł nr 65

Uchwała nr 33/V/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie powierzenia Gminie Częstochowa realizacji zadania publicznego