artykuł nr 56

Uchwała nr 42/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu

artykuł nr 57

Uchwała nr 41/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice

artykuł nr 58

Uchwała nr 40/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

artykuł nr 59

Uchwała nr 39/VI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

artykuł nr 60

Uchwała nr 38/VI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2011r.