artykuł nr 51

Uchwała nr 47/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłomnice

artykuł nr 52

Uchwała nr 46/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2011r.

artykuł nr 53

Uchwała nr 45/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2011–2014

artykuł nr 54

Uchwała nr 44/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne

artykuł nr 55

Uchwała nr 43/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Kłomnice nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnej – Oddział Terenowy w Warszawie.