artykuł nr 6

Uchwała nr 92/XI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: przeznaczenia do zamiany nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka nr 540/2 o pow.0,1586 ha stanowiąca własność Gminy Kłomnice położona obręb Nieznanice na nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka nr 526/44 obręb Nieznanice stanowiąca własność Małopolskiej Hodowli Roślin – HBP Sp.o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zbożowej 4.

artykuł nr 7

Uchwała nr 91/XI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Kłomnice nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnej – Oddział Terenowy w Warszawie.

artykuł nr 8

Uchwała nr 90/XI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Kłomnice nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnej – Oddział Terenowy w Warszawie.

artykuł nr 9

Uchwała nr 89/XI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: nadania nazw ulicom we wsi Konary

artykuł nr 10

Uchwała nr 88/XI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: nadania nazw ulicom we wsi Rzerzęczyce