artykuł nr 1

Uchwała nr 97/XII/2011 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2012–2015

artykuł nr 2

Uchwała nr 96/XII/2011 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: Budżetu Gminy na 2012 rok

artykuł nr 3

Uchwała nr 95/XII/2011 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2011–2014

artykuł nr 4

Uchwała nr 94/XII/2011 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2011r.

artykuł nr 5

Uchwała nr 93/XII/2011 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kłomnice do zawarcia porozumienia z Prezydentem Miasta Częstochowy