artykuł nr 11

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 21...

Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia.

artykuł nr 12

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 16...

Budowa parkingu przy ul. Dworcowej w Kłomnicach.

artykuł nr 13

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 16...

Budowa linii kablowej nN, do realizacji na działkach nr ewid. 1156/1, 172, 398/1, położonych przy granicach miejscowości Chorzenice i Witkowice, przy ul. Głównej.

artykuł nr 14

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICEZ DN. 12...

budowa linii oświetlenia ulicznego 1 kV

artykuł nr 15

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 11...

zmiania sposobu użytkowania budynku szkoły w miejscowości Zdrowa na budynek biurowo- magazynowy dla GOPS-U oraz wykonanie miejsc parkingowych