artykuł nr 11

PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2010

z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 11.03.2010r

artykuł nr 12

PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2010

z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 28.01.2010r