artykuł nr 36

Zarządzenie Nr 108/2010 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2010r.

artykuł nr 37

Zarządzenie Nr 107/2010 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2010r.

artykuł nr 38

Zarządzenie Nr 106/2010 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu Obrony Cywilnej.

artykuł nr 39

Zarządzenie Nr 105/2010 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola w Rzerzęczycach w związku z realizacją projektu dla Priorytetu IX. Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

artykuł nr 40

Zarządzenie Nr 104/2010 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych.