artykuł nr 26

Zarządzenie Nr 118/2010 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznych obsługi komisji obwodowych

artykuł nr 27

Zarządzenie Nr 117/2010 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzekach Wielkich.

artykuł nr 28

Zarządzenie Nr 116/2010 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2010r.

artykuł nr 29

Zarządzenie Nr 115/2010 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2010r.

artykuł nr 30

Zarządzenie Nr 114/2010 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I pisemnego przetargu ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy Kłomnice.