artykuł nr 21

Zarządzenie Nr 123/2010 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przystąpienia do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa położonej w Śliwakowie oznaczonej jako działka nr 104/1.

artykuł nr 22

Zarządzenie Nr 122/2010 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2010r.

artykuł nr 23

Zarządzenie Nr 121/2010 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2010r.

artykuł nr 24

Zarządzenie Nr 120/2010 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2010r.

artykuł nr 25

Zarządzenie Nr 119/2010 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2011 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej