artykuł nr 61

Zarządzenie Nr 83/2010 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przedłużenia umowy najmu.

artykuł nr 62

Zarządzenie Nr 82/2010 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: wyborów przedterminowych sołtysa Sołectwa Pacierzów.

artykuł nr 63

Zarządzenie Nr 81/2010 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zdrowej

artykuł nr 64

Zarządzenie Nr 80/2010 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2010r.

artykuł nr 65

Zarządzenie Nr 79/2010 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2010r.