artykuł nr 56

Zarządzenie Nr 88/2010 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie ustalenia terminów składania oraz wzorów wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym na dofinansowanie zakupu podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne

artykuł nr 57

Zarządzenie Nr 87/2010 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przejęcia w formie darowizny nieruchomości rolnej położonej w Kłomnicach

artykuł nr 58

Zarządzenie Nr 86/2010 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości położonych w Bartkowicach.

artykuł nr 59

Zarządzenie Nr 85/2010 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2010r.

artykuł nr 60

Zarządzenie Nr 84/2010 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2010r.