artykuł nr 51

Zarządzenie Nr 93/2010 Wójta Gminy Kłomnice z...

zmieniające zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 08.03.2010r. w sprawie udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro

artykuł nr 52

Zarządzenie Nr 92/2010 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłomnice za I półrocze 2010r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010r.

artykuł nr 53

Zarządzenie Nr 91/2010 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy.

artykuł nr 54

Zarządzenie Nr 90/2010 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości rolnych w drodze pisemnego przetargu ofert.

artykuł nr 55

Zarządzenie Nr 89/2010 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2010r.