artykuł nr 36

Uchwała Nr 288/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: udzielania pomocy finansowej dla powiatu częstochowskiego

artykuł nr 37

Uchwała Nr 287/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu

artykuł nr 38

Uchwała Nr 286/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu

artykuł nr 39

Uchwała Nr 285/XXXIX/2010 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kłomnice na lata 2009-2016"

artykuł nr 40

Uchwała Nr 284/XXXIX/2010 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Klomnice na lata 2009-2016".