artykuł nr 56

Uchwała Nr 268/XXXVI/2010 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany uchwały Nr 260/XXXV/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2010r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Zdrowej

artykuł nr 57

Uchwała Nr 267/XXXVI/2010 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rzeki Wielkie na lata 2010- 2016

artykuł nr 58

Uchwała Nr 266/XXXVI/2010 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: współdziałania z Miastem Częstochowa w realizacji zadania własnego gminy z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i świadczenia usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi

artykuł nr 59

Uchwała Nr 265/XXXVI/2010 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu

artykuł nr 60

Uchwała Nr 264/XXXVI/2010 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok Instytucji Kultury Gminy Kłomnice.