artykuł nr 51

Uchwała Nr 273/XXXVIII/2010 Rady Gminy Kłomnice...

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Kłomnice

artykuł nr 52

Uchwała Nr 272/XXXVIII/2010 Rady Gminy Kłomnice...

w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zadanie: „Budowa kotłowni przy Zespole Szkół w Skrzydlowie

artykuł nr 53

Uchwała Nr 271/XXXVIII/2010 Rady Gminy Kłomnice...

w sprawie: bezprzetargowego zbycia działki nr 439/2 obręb Konary.

artykuł nr 54

Uchwała Nr 270/XXXVIII/2010 Rady Gminy Kłomnice...

w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu gminy Kłomnice oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

artykuł nr 55

Uchwała Nr 269/XXXVIII/2010 Rady Gminy Kłomnice...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2010r.