artykuł nr 1

Uchwała Nr 14/III/2010 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kłomnice

artykuł nr 2

Uchwała Nr 13/III/2010 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2010r.

artykuł nr 3

Uchwała Nr 12/III/2010 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Kłomnice z dnia 10 listopada 2010 roku Nr 300/XLI/2010 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

artykuł nr 4

Uchwała Nr 11/III/2010 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Gminy Kłomnice na lata 2007-2013.

artykuł nr 5

Uchwała Nr 10/III/2010 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.