artykuł nr 46

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI POPRZEZ UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ PROMOCJĘ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

artykuł nr 47

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

Obowiązek przeprowadzenia OOŚ na przedsięwzięcie: przebudowa i remont dróg gminnych ulicy Częstochowskiej, Bartkowskiej, Głównej i Ogrodowej w miejscowości Konary

artykuł nr 48

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO...

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania p.n. ?Rozwój sportu i kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2009 ? został przeprowadzony w dniu 03.02.2009r o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Kłomnice, pok. 103 ...

artykuł nr 49

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

p.n. "Upowszechnianie kultury i pielęgnowanie tradycji narodowych w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice."

artykuł nr 50

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

p.n. "Rozwój sportu i kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2009"