artykuł nr 41

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu...

zestawienie danych

artykuł nr 42

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

Przebudowia ulicy Ogrodowej w miejscowości Witkowice, gmina Kłomnice

artykuł nr 43

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

Przebudowa uzupełniającej sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego tj. przebudowa dróg powiatowych numer 1031 od DK ? 91 Zberezka ? Zawada i nr 1032 S ? Zawada ?Konary - Pacierzów, gmina Kłomnice

artykuł nr 44

Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów z dnia...

Wszczęcie postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego

artykuł nr 45

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO...

P.N. ? Upowszechnianie kultury i pielęgnowanie tradycji narodowych w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice ?