artykuł nr 36

Obwieszczenie Wójta Gminy Kruszyna z dnia...

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) w związku z Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie Nr SKO.0812/1/3/108/2009...

artykuł nr 37

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO...

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO P.N. "ROZWÓJ SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ W SOŁECTWACH GMINY KŁOMNICE W ROKU 2009".

artykuł nr 38

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

wszczęcie postępowania dot przedsięwzięcia polegającego na budowie siłowni wiatrowej w miejscowości rzeki Wielkie ul. Główna

artykuł nr 39

Obwieszczenie Wójta Gminy Kruszyna z dnia...

dot postanowienia wyjaśniającego zapisy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę dróg gminnych ul. Strażackiej i Targowej w Kłomnicach

artykuł nr 40

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

na wniosek Pana Henryka Grabowskiego działającego z upoważnienia "ENION" SA, Oddział w Częstochowie, Zakład Energetyczny, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji