artykuł nr 26

Zestawienie danych dot.czynszów najmu lokali...

Zestawienie danych dot.czynszów

artykuł nr 27

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

dot wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Ogrodowiej w miejscowości Witkowice

artykuł nr 28

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MYKANÓW z dnia 9...

o rozbudowie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach

artykuł nr 29

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Witkowice

artykuł nr 30

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 8...

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Księżycowej, do realizacji na następujących działkach: 2175/2, 217/5, 4075, 4077 w miejscowości Kłomnice