artykuł nr 11

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 29...

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003r (Dz.U. z dn. 10 maja 2003r) zawiadamiam...

artykuł nr 12

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 27 października 2009r

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KŁOMNICE
Z DN. 27 października 2009r

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003r (Dz.U. z dn. 10 maja 2003r z późn. zm.)

zawiadamiam

Że na wniosek P. Józefa Czeremuszkina występującego w imieniu Pracowni Projektowo- Realizacyjnej Instalacji i Sieci Sanitarnych „Wodnik” w Częstochowie zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Księżycowej na terenie działki o nr. ewid. 4077 obręb Kłomnice w celu podłączenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Księżycowej 30 ( działka nr. ewid. 4045), położonej w miejscowości Kłomnice.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy w Kłomnicach p. 210 w godzinach pracy urzędu.

artykuł nr 13

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 27 października 2009r

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KŁOMNICE
Z DN. 27 października 2009r

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003r (Dz.U. z dn. 10 maja 2003r z późn. zm.)

zawiadamiam

Że na wniosek P. Józefa Czeremuszkina występującego w imieniu Pracowni Projektowo- Realizacyjnej Instalacji i Sieci Sanitarnych „Wodnik” w Częstochowie zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Gwiezdnej na terenie działki o nr. ewid. 4076 i 160 obręb Kłomnice w celu podłączenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Gwiezdnej 27 ( działka nr. ewid. 4044), położonej w miejscowości Kłomnice.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy w Kłomnicach p. 210 w godzinach pracy urzędu.

 

artykuł nr 14

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRUSZYNA z dnia 19...

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn, 27 marca 2003r (Dz. U. z dn. 10 maja 2003r) w związku z postanowieniem nr SKO.0812/1/3/350/2009 z dnia 28.08.2009r. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie

artykuł nr 15

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

Przebudowa i remont dróg gminnych ulica Częstochowska Bartkowska Główna i Ogrodowa w Konarach