artykuł nr 6

Obwieszczenie Wójta Gminy Kruszyna z dnia...

W sprawie działki nr 34; 15; 16 i 17 k.m.1, obręb Witkowice, położonym w Witkowicach przy ul. Częstochowskie.

artykuł nr 7

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

o wydaniu decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci gazowej w miejscowości Kłomnice w pasie drogowym ul. Gwiezdna (dz. nr ewid. 4077, 4076, 160).

artykuł nr 8

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci gazowej w miejscowości Kłomnice w pasie drogowym ul. Księżycowej (dz. nr ewid. 4077)

artykuł nr 9

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie masztu telekomunikacyjnego

artykuł nr 10

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

Przebudowa drogi powiatowej 1029S DK-91 Kłomnice Pacierzów Karczewice Garnek DW 786 na długości 7910 mb, gmina Kłomnice