artykuł nr 6

Obwieszczenie Wójta Gminy Kruszyna z dnia...

postanowienie wyjaśniające wątpliwości co do treści decyzji środowiskowej na zadanie pn. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Huby, Adamów, Rzerzęczyce Gmina Kłomnice

artykuł nr 7

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

Sprostowanie błędu pisarskiego w decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączmi, przepompownia ścieków oraz drogą dojazdową i przyłączem energetycznym w miejscowości Widzów i Teklinów, gmina Kruszyna

artykuł nr 8

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRUSZYNA z dnia 16...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy Bagnistej

artykuł nr 9

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRUSZYNA z dnia 16...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy Bagnistej

artykuł nr 10

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MYKANÓW z dnia 3...

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą