artykuł nr 36

Zarządzenie Nr 89/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych

artykuł nr 37

Zarządzenie Nr 88/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 38

Zarządzenie Nr 87/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 39

Zarządzenie Nr 86/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 40

Zarządzenie Nr 85/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych.