artykuł nr 31

Zarządzenie Nr 94/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 32

Zarządzenie Nr 93/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 33

Zarządzenie Nr 92/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 34

Zarządzenie Nr 91/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 35

Zarządzenie Nr 90/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych.