artykuł nr 71

Zarządzenie Nr 54/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

artykuł nr 72

Zarządzenie Nr 53/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: nabycia nieruchomości zabudowanej w Karczewicach.

artykuł nr 73

Zarządzenie Nr 52/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: sprzedaży budynku mieszkalnego na rzecz dotychczasowych najemców.

artykuł nr 74

Zarządzenie Nr 51/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przejęcia w formie darowizny gospodarstwa rolnego położonego w Adamowie i Skrzydlowie.

artykuł nr 75

Zarządzenie Nr 50/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: szkoleń zewnętrznych pracowników Urzędu Gminy w Kłomnicach i innych jednostek organizacyjnych gminy.