artykuł nr 51

Zarządzenie Nr 74/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

artykuł nr 52

Zarządzenie Nr 73/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

artykuł nr 53

Zarządzenie Nr 72/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2008r oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2008r.

artykuł nr 54

Zarządzenie Nr 71/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie ustalenia terminów składania oraz wzoru wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym na dofinansowanie zakupu podręczników

artykuł nr 55

Zarządzenie Nr 70/2008 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian do Zarządzenia Nr lll/05r. z dnia 25.11.2005r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.