artykuł nr 46

Uchwała Nr 118/XVII/08 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie:określenia wysokości zryczałtowanych diet za udział w pracach Rady oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.

artykuł nr 47

Uchwała Nr 117/XVII/08 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia ?Razem na Wyżyny".

artykuł nr 48

Uchwała Nr 116/XVII/08 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów szkolnych i logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Kłomnice

artykuł nr 49

Uchwała Nr 115/XVII/08 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: udzielania pomocy finansowej dla powiatu częstochowskiego

artykuł nr 50

Uchwała Nr 114/XVII/08 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: współdziałania przy realizacji projektu ?Studium zagospodarowania turystycznego Szlaku Wodnego Warty ? Częstochowa - gm.Mstów ? gm. Kłomnice?.