artykuł nr 31

Uchwała Nr 131/XIX/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: bezprzetargowego zbycia części działki nr 1/3 położonej w Kłomnicach przy ul. Częstochowskiej stanowiącej własność gminy Kłomnice na rzecz D. i K. Gołębiowski ? Spółka Jawna, Hurtownia Spożywcza ?Wafelek A&D? Częstochowa ul. Krakowska 45.

artykuł nr 32

Uchwała Nr 130/XIX/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

artykuł nr 33

Uchwała Nr 129/XIX/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: udzielenia pomocy poszkodowanym gminom w wyniku przejścia trąby powietrznej.

artykuł nr 34

PROTOKÓŁ Nr XIX/08

z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 19.08.2008r

artykuł nr 35

Uchwała Nr 128/XVIII/08 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przystąpienia Gminy Kłomnice do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.