artykuł nr 21

Uchwała Nr 141/XX/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Policji

artykuł nr 22

Uchwała Nr 140/XX/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2009

artykuł nr 23

Uchwała Nr 139/XX/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: udzielenia pomocy poszkodowanym gminom w wyniku przejścia trąby powietrznej.

artykuł nr 24

Uchwała Nr 138/XX/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach

artykuł nr 25

Uchwała Nr 137/XX/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Kłomnice na lata 2008-2013.