artykuł nr 16

Uchwała Nr 144/XXII/08 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zwolnienia z podatku rolnego

artykuł nr 17

Uchwała Nr 143/XXII/08 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

artykuł nr 18

PROTOKÓŁ Nr XXI/08

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 29.10.2008r

artykuł nr 19

PROTOKÓŁ Nr XX/08

z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 10.10.2008r

artykuł nr 20

Uchwała Nr 142/XXI/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.