artykuł nr 11

Uchwała Nr 149/XXII/08 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przedłużenia umów najmu.

artykuł nr 12

Uchwała Nr 148/XXII/08 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.

artykuł nr 13

Uchwała Nr 147/XXII/08 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: podatku od środków transportowych na 2009 rok .

artykuł nr 14

Uchwała Nr 146/XXII/08 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości

artykuł nr 15

Uchwała Nr 145/XXII/08 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok