artykuł nr 76

Uchwała Nr 91/XIV/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: przekazania w formie darowizny nieruchomości oznaczonej jako działka 422/3 w Kłomnicach.

artykuł nr 77

Uchwała Nr 90/XIV/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.

artykuł nr 78

Uchwała Nr 89/XIV/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie zaopiniowania projektu planów aglomeracji Kłomnice i Huby

artykuł nr 79

Uchwała Nr 88/XIV/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008

artykuł nr 80

PROTOKÓŁ SESJI Nr XIV/08

z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 29. 01. 2008r.