artykuł nr 71

Uchwała Nr 96/XIV/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: wyrażenia zgody na używanie herbu gminy Kłomnice przez Stowarzyszenie ?Razem na wyżyny?.

artykuł nr 72

Uchwała Nr 95/XIV/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 144/XV/04 z dnia 3 czerwca 2004r w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyłączeniem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

artykuł nr 73

Uchwała Nr 94/XIV/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

Zmieniająca Uchwałę Nr 118/XVI/2000 z dnia 21.07.2000r w sprawie: zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Kłomnice.

artykuł nr 74

Uchwała Nr 93/XIV/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Kłomnice.

artykuł nr 75

Uchwała Nr 92/XIV/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy i umowy najmu.