artykuł nr 66

Uchwała Nr 100/XV/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice.

artykuł nr 67

Uchwała Nr 99/XV/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice.

artykuł nr 68

Uchwała Nr 98/XV/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zadanie pn. Przebudowa i modernizacja dróg gminnych ul. Strażacka, Targowa i Sądowa w Kłomnicach.

artykuł nr 69

Uchwała Nr 97/XV/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.

artykuł nr 70

PROTOKÓŁ SESJI Nr XV/08

PROTOKÓŁ Nr XV/08 z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 28.02.2008r