artykuł nr 56

Uchwała Nr 109/XVI/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice.

artykuł nr 57

Uchwała Nr 108/XVI/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów szkolnych i logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Kłomnice

artykuł nr 58

Uchwała Nr 107/XVI/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

W sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kłomnice do zawarcia porozumienia z Prezydentem Miasta Częstochowy.

artykuł nr 59

Uchwała Nr 106/XVI/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zawarcia porozumienia w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji Projektu pod nazwą "System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych".

artykuł nr 60

Uchwała Nr 105/XVI/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Częstochowa