artykuł nr 51

Uchwała Nr 113/XVII/08 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat

artykuł nr 52

Uchwała Nr 112/XVII/08 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.

artykuł nr 53

PROTOKÓŁ Nr XVII/08

z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 28.05.2008r

artykuł nr 54

Uchwała Nr 111/XVII/08 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie pn ?Modernizacja dróg gminnych"

artykuł nr 55

Uchwała Nr 110/XVI/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.