artykuł nr 1

Uchwała Nr 159/XXIII/08 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Kłomnice nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1740/3 obręb Garnek od Agencji Nieruchomości Rolnych ? Oddział Terenowy w Opolu.

artykuł nr 2

Uchwała Nr 158/XXIII/08 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla gospodarstwa pomocniczego Biura Obsługi Oświaty na zorganizowanie wypoczynku dzieci w okresie ferii zimowych i letnich.

artykuł nr 3

Uchwała Nr 157/XXIII/08 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy.

artykuł nr 4

Uchwała Nr 156/XXIII/08 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.

artykuł nr 5

Uchwała Nr 155/XXIII/08 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.